ROBERT BOBEK F.H. KABANOSIK
ul. Forteczna 51,
30-437 Kraków
email: reklamacje@miesododomu.pl
tel.: +48 793 837 956

Jako konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podaj przy tym nasz adres poczty elektronicznej: reklamacje@miesododomu.pl